Logistieke begrippenlijst

7 min lezen

Een overzicht van veelgebruikte logistieke begrippen en definities. Wat houden deze definities in? Bringle fulfilment center legt het uit met deze logistieke begrippenlijst.

Als fulfilment center is Bringle de logistieke partner van webshops. Wij zijn de experts op het gebied van logistiek en weten dat logistieke termen soms best ingewikkeld klinken. Wat houden deze definities in? Hieronder een logistieke begrippenlijst met veelgebruikte termen. De begrippen zijn gesorteerd op alfabetische volgorde van A-Z.

Tip: gebruik Ctrl + F om snel een woord te zoeken op de pagina.

1PL First-Party Logistics

Hierbij wordt de logistieke afhandeling uitgevoerd door de organisatie die ook zelf de goederen produceert.

Bijvoorbeeld een boerderij die eieren rechtstreeks naar een supermarkt vervoert.

2PL Second-Party Logistics

Logistieke dienstverleners die behoren tot het tweede gebied van Logistiek Management (Second Party Logistics) en zich voornamelijk richten op de overname van standaard logistieke taken zoals transport en goederenopslag.

Bijvoorbeeld dezelfde lokale boerderij kan een 2PL huren om hun eieren van de boerderij naar de supermarkt te vervoeren.

3PL Third-Party Logistics

Een bedrijf dat logistieke diensten aanbiedt maar deze zelf niet uitvoert. Het biedt service aan klanten van uitbestede (derde partij) logistieke diensten voor een deel of alle onderdelen van het logistieke proces.

Bijvoorbeeld een 3PL leverancier zou verantwoordelijk zijn voor het verpakken van de eieren in kartonnen dozen en vervolgens het overbrengen van de boerderij naar de supermarkt.

4PL Fourth-Party Logistics

Een organisatie waarbij alle logistieke processen zijn uitbesteed aan derden.

Bijvoorbeeld een onderneming die het gehele logistieke proces uitbesteedt aan een fulfilment center.

A

Air Waybill (ABW)

Een vervoersdocument voor luchtvracht als bewijs van de overeenkomst tussen degene die het pakket verstuurt en de vervoerder. Hierin staan o.a. de waarde van de inhoud, herkomst- en bestemming van de goederen en de voorwaarden.

B

Backorder

Een (deel van de) order dat niet uit voorraad kan worden geleverd en wordt nageleverd.

Barcode

Code van zwart-witte lijnen of blokken waarmee goederen automatisch worden geïdentificeerd. Ook wel een streepjescode genoemd.

Bezettingsgraad

Mate waarin de capaciteit van een magazijn wordt benut. Het percentage duidt aan welke deel van de totale opslagruimte in een magazijn wordt benut.

Bonded warehouse (entrepot)

Een opslagplaats voor nog niet ingeklaarde goederen waarover nog geen invoerrechten en accijnzen betaald hoeven te worden.

C

CMR

Afkorting voor 'Convention relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route'. De term vrachtbrief wordt hier ook regelmatig voor gebruikt. Hierin staan alle gegevens over het goederentransport per weg. Het document moet altijd aanwezig zijn in het voertuig tijdens het transport.

Collo / colli

Een fysieke eenheid van goederen die als geheel verzonden wordt. Het meervoud van collo is colli.

Cross docking

Distributiemethode waarbij goederen direct vanaf het losdock naar het laaddock gaan, zonder deze eerst op te slaan. Hierbij worden inkomende goederen direct omgezet in uitgaande goederen voor lagere transport- en voorraadkosten.

Cut-off time

Het laatste moment waarop een bepaalde handeling mogelijk is. Het uiterste tijdstip waarop orders die binnenkomen nog dezelfde dag worden verwerkt.

Cycle counting

Inventarisatiemethode waarbij de voorraden periodiek geteld worden om de actuele voorraadhoogte en -waarde vast te stellen.

D

Distributiecentrum (warehouse)

Een locatie waar een bedrijf de logistiek van goederen heeft gelokaliseerd. Vanuit een distributiecentrum worden goederen ontvangen, verdeeld en vervoerd naar andere locaties.

Dock / laad- en losdock

Een laad- en losdock (laad- en losperron) is een plaats tegen of in een gebouw waar een vrachtwagen kan laden en lossen. In een dock is de laadruimte vaak op dezelfde hoogte als de vloer van het gebouw, zodat er direct geladen en/of gelost kan worden met een heftruck of steekwagen.

Douane

Een overheidsdienst belast met het toezicht op invoer, uitvoer en doorvoer van goederen in een land.

Doorvoer

De goederenstroom, die op weg naar een ander land, over Nederlands grondgebied vervoerd wordt maar in het bezit blijft van het buitenland. De doorvoer is dan geen onderdeel van de Nederlandse invoer en uitvoer.

Dropshipping

Dropshopping (ook wel doorverkoop of direct shipment) is een vorm van e-commerce waarbij webshops producten aanbieden die ze zelf niet op voorraad hebben. Zie onze blog over dropshopping.

E

E-fulfilment

De logistieke afhandeling van webwinkels en e-commerce. Het staat voor het daadwerkelijk afleveren van online orders bij de eindconsument. Ook wel fulfilment.

E-commerce

Afkorting voor electronic commerce, het verkopen via internet via webshops.

Expediteur

De organisator van het verzenden van goederen tussen de verlader en de effectieve transporteur. Zij verzorgen voor hun opdrachtgevers (een deel van) het logistieke traject. Als het ware een tussenpersoon tussen een vervoerder en een verlader. Daarnaast is een expediteur ook verantwoordelijk voor de afhandeling van administratieve formaliteiten

F

Fulfilment center

Een fulfilment center is een specialist op het gebied van webshop logistiek. Een fulfilment bedrijf neemt het gehele logistieke proces voor ondernemers uit handen. Organisaties die zich specificeren in e-fulfilment bieden vaak een extra service om de customer journey te optimaliseren.

Full Container Load (FCL)

Een Full Container Load is wanneer één partij genoeg goederen aanbiedt om een complete container te worden. Vertaling voor een volle container voor het vervoeren van vracht.

G

Goederenvoorraad

De voorraad goederen die volgens de voorraadadministratie daadwerkelijk aanwezig moet zijn. Ook wel geregistreerde voorraad of administratieve voorraad genoemd.

L

Logistiek

Het organiseren, plannen, besturen en uitvoeren van de goederenstroom met als doel om tegen optimale kosten te voldoen aan de behoeften van de markt. Logistiek omvat ook omgekeerde goederenstroom (reverse logistics of retourlogistiek)

M

Magazijn

Algemene term voor het pand van opslag en onderhoud van goederen.

N

Negatieve voorraad

Een magazijn bevat een negatieve voorraad voor een artikel als de afgegeven hoeveelheid groter is dan de hoeveelheid in voorraad.

O

Omloopsnelheid

Met omloopsnelheid van de voorraad wordt uitgedrukt hoe vaak per jaar de gemiddelde voorraad wordt omgezet (in hoeveelheden). Op deze manier kan worden uitgerekend hoeveel dagen producten in het magazijn liggen.

Opslag

Het opslaan van goederen in een magazijn.

Order

Een opdracht om een goed of dienst te leveren. Ook wel een bestelling genoemd.

Orderpicken

Het verzamelen van goederen aan de hand van orders. Ook wel orderverzamelen genoemd.

Orderpicker

Een orderpicker of orderverzamelaar in een magazijn of distributiecentrum is verantwoordelijk voor het verzamelen van de items van elke order en het verzendklaar maken ervan.

P

Pakbon

Een bij een verzonden collo gevoegde omschrijving van de inhoud.

Public warehouse

Magazijn voor meerdere verschillende soorten klanten.

R

Retourlogistiek

Logistieke beheersing van terugkerende goederen met als doel om ze geheel of gedeeltelijk opnieuw te gebruiken. Daarnaast houdt het zich bezig met klachtenafhandelingen en administratieve en financiële afhandeling. Ook wel retour of reverse logistics genoemd. Lees hier meer over retourlogistiek.

S

Stock Keeping Unit (SKU)

Een verhandelbare eenheid waaraan een unieke code is gekoppeld om het te identificeren.

Supply Chain Management (SCM)

Het management van een netwerk van verbonden bedrijven die bezig zijn met het leveren van producten en diensten aan eindgebruikers in een supply chain. Het richt zich op het beheersen en optimaliseren van de schakels in de keten van leveranciers tot aan de klant. Ook wel integraal ketenbeheer genoemd.

T

Track & trace

Met track & traceersystemen kunnen transportbedrijven, op basis van de GPS, wagens op realtime afstand volgen. Hierdoor kan een verwachte aankomsttijd worden doorgeven aan de verzender en de ontvanger van de zending.

U

Uitbesteden

De uitvoering van een proces als gevolg van een strategische keuze door een organisatie om één of meer bedrijfsactiviteiten uit te besteden aan een dienstverlenende onderneming. Fulfilment uitbesteden kan interessant zijn voor webshopeigenaren om te besparen op de transportkosten, personeelskosten en kosten voor het magazijn.

V

Value Added Services (VAS)

Aanvullende activiteiten of diensten die door een logistieke dienstverlener een aan product worden toegevoegd. Value Added Services zijn direct gekoppeld aan de goederenstroom. Ook wel maatwerk fulfilment.

Voorraadbeheer

Het beheer van voorraden. Het omvat alle taken en werkzaamheden bij het beheren van de voorraad.

W

Warehouse Management

Alle taken en werkzaamheden bij het beheren van het magazijn. Het aansturen, bijhouden en controleren van alle magazijnprocessen en activiteiten.

Warehouse Management System (WMS)

Het systeembeheer van onder andere de locatie-indeling in een stelling magazijn, orderstroom en de goederenstroom.

Warehousing

Alle magazijnprocessen waarbij voorraden in een gebouw worden opgeslagen, hergroepering van goederen plaatsvindt en/of goederen worden overgeladen in een ander transportmiddel.

Wederuitvoer

Goederen die door Nederlandse distributiecentra worden ingeklaard en uitgeleverd aan andere landen. Wederuitvoer maakt deel uit van de Nederlandse invoer en uitvoer.