Jaarbericht 2022 Bringle

3 min lezen bijgewerkt op 13-12-2021

Dank voor de prettige samenwerking in 2021, deze stellen we zeer op prijs. Wij wensen je een voorspoedig, succesvol maar vooral een gezond 2022 toe. Lees meer in dit bericht over de tariefswijzingen voor 2022.

Wat een jaar!

De woorden ontbreken om afgelopen jaar goed te beschrijven. Een tweede crisisjaar van ongekende omvang en impact is een bescheiden samenvatting. Gelukkig met langzame, maar vaak onzekere, verbeteringen van de situatie. Gelukkig zien we dat de meeste van onze klanten aan de ‘goede kant’ van de corona-economie opereren en zich positief ontwikkelen. Ook de ondernemers die in de hardgeraakte markten opereren krijgen weer wat meer lucht. We hopen dat voor hen de economische continuïteit snel weer tot positieve resultaten leidt.

Voor Bringle kijken we terug op een intensief, soms grensoverschrijdend, spannend en positief jaar. Met de verhuizing naar een grotere locatie als zichtbaar resultaat van de positieve ontwikkeling van onze klanten.

Vooruitzichten voor 2022

Afhankelijk van de ontwikkeling van corona en de bijbehorende maatregelen verwachten we een gestage, maar steeds meer onvoorspelbare groei van de e-commerce activiteiten. De kosten in de hele logistieke keten, van productie tot en met levering aan de eindklant gaan sterk omhoog, en hierdoor zijn er kostprijsverhogingen. Hiermee komt de logistieke keten verder onder druk te staan en zijn verdere investeringen nodig om de groei het hoofd te bieden, zowel bij onze klanten, bij ons, de vervoerders, als onze leveranciers.

Stijgende kosten en tarievenen 2022

De logistieke processen bij onze verzenders piepen en kraken door de toenemende vraag, maar de investeringen in de uitbreiding van hun capaciteit beginnen merkbaar te worden; mede hierdoor hebben de vervoerders tijdens het afgelopen coronajaar weer een verdubbeling van het aantal zendingen kunnen verwerken. Deze groeicapaciteit is echter niet onbeperkt. Daarnaast lijken consumenten weer snel terug te vallen in oude, tijdens corona afgeleerde gewoonten. Alles moet weer ‘morgen’ in huis zijn.

De verschillende vervoerders zullen voor 2022 een tariefsverhoging toepassen tussen de 4,9 en 6,9%. Mede bepaald door de enorme toename van brandstof- en personeelskosten.

Logistiek en IT-personeel blijft zeer schaars, waardoor deze kosten met 7,1% stijgen. De kosten van verpakkingsmateriaal stijgen dit jaar fors met 12,5%, door de enorme stijging van hout-, en papierprijzen en brandstofkosten.

Daarom zijn we genoodzaakt onze tarieven per 1 januari 2022 aan te passen aan de hogere tarieven van onze verzenders en de stijgende kosten (bij onze leveranciers) voor personeel, ICT en verpakkingsmaterialen. De nieuwe tarieven vind je in de Bringle portal, passend bij het door jou gekozen abonnement.

Tot slot wensen we je goede zaken toe in het nieuwe jaar. Blijf gezond.

Met vriendelijke groet,

Team Bringle

Ga terug naar de kennisbank