Jaarbericht Bringle 2023

Dank voor de prettige samenwerking in 2022, deze stellen we zeer op prijs. Wij van Bringle wensen je een voorspoedig, succesvol maar vooral een gezond 2023 toe.

Wat een jaar!

Elk jaar lijkt het vorige te overtreffen in termen van (internationale) ontwikkelingen, historische en economische crisissen en de dynamiek in de logistieke ketens en de e-commerce markt in het bijzonder. De woorden ontbreken wederom om afgelopen jaar goed te beschrijven.

Na corona hebben de meeste van onze klanten een normalisatie of een verbetering van hun omzet gezien. Dat is positief. En hoewel de inkoopkosten van producten, vervoer en mensen hoger zijn geworden, zijn bijvoorbeeld de kosten voor containervervoer weer enigszins ‘normaal’ op dit moment.

Voor Bringle kijken we terug op een intensief,spannend en positief jaar. Omdat het met de meeste van onze klanten goed gaat, gaat het gelukkig ook goed met ons. De ordervolumes en zendingen zijn na de corona pieken lager, maar onze klanten verzenden per order meer producten. Dat is een positieve ontwikkeling. Samen met onze klanten groeien blijft ons doel.

Vooruitzichten voor 2023

Afhankelijk van de ontwikkeling in de wereld verwachten we een gestage, maar steeds meer onvoorspelbare groei van de e-commerce activiteiten. De kosten in de hele logistieke keten, van productie tot en met levering aan de eindklant gaan sterk omhoog, en hierdoor zijn er kostprijsverhogingen. Hiermee komt de logistieke keten verder onder druk te staan en zijn verdere investeringen nodig om de groei het hoofd te bieden, zowel bij onze klanten, bij ons, de vervoerders, als onze leveranciers.

Stijgende kosten en tarievenen 2023

In alle media is er al veel aandacht geweest voor de hoge inflatiecijfers, significante loonstijgingen, toenemende brandstof- en vervoerskosten en de schaarste van mensen en middelen.

De verschillende vervoerders en leveranciers zullen voor 2023 een tariefsverhoging toepassen tussen de 8,5% en 11,5%. Logistiek en IT-personeel blijft zeer schaars, waardoor deze kosten sterk blijven stijgen. Mede door overheidsmaatregelen en de verhoging van het minimumloon. De kosten van verpakkingsmateriaal stijgen dit jaar wat ‘gematigder’.

Daarom zijn we genoodzaakt onze tarieven per 1 januari 2023 aan te passen aan de hogere tarieven van onze verzenders en de stijgende kosten (bij onze leveranciers) voor personeel, ICT en verpakkingsmaterialen. De nieuwe tarieven vind je in de Bringle portal, passend bij het door jou gekozen abonnement.

Tot slot wensen we je goede zaken toe in het nieuwe jaar. Blijf gezond.

Met vriendelijke groet,
Team Bringle

Bringle