Alles over je Bringle tegoed

Huidige financiële situatie

Om bij je tegoed te komen klik je daarvoor op het menu-item “Financieel”. In het financiële overzicht zie je meerdere bedragen staan:

Financieel overzicht van de financiële situatie op je Bringle account

Totaal tegoed

Dit is het totaalbedrag dat bij momenteel Bringle in beheer is.

Gereserveerd

Is het bedrag dat is gereserveerd voor binnengekomen in- en verkooporders die nog niet door ons zijn verwerkt. Omdat we deze nog wel voor je gaan verwerken houden we alvast een bedrag in reservering.

Beschikbaar tegoed

Is het bedrag dat vrij beschikbaar is voor nieuwe in- en verkooporders.

Automatisch opwaarderen

Toont het bedrag waarmee automatisch wordt opgewaardeerd zodra je “Beschikbaar tegoed” onder het minimumbedrag komt van jouw huidige membership.

Overzicht laatste transacties

Onder deze bedragen heb je een overzicht van de laatste reserveringen en transacties. Is een handeling voor een in- of verkooporder door ons afgerond, dan wordt de reservering omgezet naar een transactie.

Let op: deze transactie kan hoger uitvallen dan het bedrag dat voor een in- of verkooporder in reservering staat. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als een verkooporder niet in één doos kon worden verstuurd; de verzendkosten van de extra dozen worden via de transactie alsnog van je tegoed afgewaardeerd.

Maandelijkse facturatie

Aan het einde van iedere kalendermaand worden de transacties (dus de daadwerkelijk uitgevoerde handelingen) van die kalendermaand opgenomen in een factuur. Bringle werkt met een prepaid tegoed; de factuur hoeft dus niet te worden voldaan maar is alleen bedoeld voor je administratie.

Bringle tegoed opnemen

Wil je geld opnemen uit je Bringle-tegoed? Dat is helaas niet mogelijk. We gaan ervan uit dat je tegoed nodig is om je webshop logistiek voor je uit te voeren. Alleen bij beëindiging van je Bringle lidmaatschap wordt het openstaande tegoed teruggeboekt naar je bankrekening.

Komt je tegoed onder het minimumbedrag?

Dan boeken we automatisch het door jou gekozen bedrag voor automatische opwaardering over naar je tegoed. Zo hoef je nooit bang te zijn dat je zonder saldo komt te zitten en je verkooporders niet worden verstuurd.

Lees hier alles over hoe het automatisch opwaarderen werkt.

Tegoed eenmalig opwaarderen

Via de menuoptie “Financieel”, kan je je tegoed eenmalig opwaarderen met een door jou gekozen bedrag.

Wil je het automatisch opwaarderen uitschakelen?

Lees hier alles over hoe het automatisch opwaarderen uit- en aanzetten werkt.

Mobiele versie afsluiten